Prinsjesdag is geweest, wat kan er wijzigen voor U als huiseigenaar ?

Prinsjesdag 2016 is weer achter de rug.

3198_prinsjesdag-kofferWellicht zijn de aangekondigde wijzigingen voor u als ( toekomstig)  huiseigenaar met een hypotheek van belang.

Allereerst een paar conclusies ; De huizenmarkt is herstellende. Dit herstel is per regio verschillend. Op zich niets nieuws. Het aantal huishoudens met een koopwoning dat onder water staat is van 36 % gedaald naar 25%.

1,         Door het overheidsbeleid, de verlaging van de verstrekkingsnorm naar 101 % in 2017 zal de hoogte van hypothecaire schulden t.o.v. de waarde verder afnemen. Er moet dan wel meer eigen geld worden geinvesteerd. Het maximale tarief van de rente aftrek wordt verder verlaagd naar 50%. Dit was 50,5 %. Dit stimuleert het aflossen, heeft u een spaarhypotheek en staat u voor een verlenging i.v.m. einde rente vaste periode,  dan is omzien naar een andere hypotheek in veel situaties een goede optie

2)    Besluit rentemiddeling (Besluit BLKB 2015/1486M van 27 november 2015).
In dit besluit is vastgelegd dat na rentemiddeling de volledige rente behoort tot de aftrekbare kosten van geldleningen. De rente is dus aftrekbaar, inclusief de ‘uitgesmeerde’ boeterente. Ook een eventuele opslag als gevolg van het feit dat de boeterente later wordt ontvangen, mag hierin worden meegenomen. In het besluit werd nog gesproken over een maximale extra opslag van 0,2%. In de voorgestelde wetswijziging en de toelichting daarop, wordt slechts gesproken over een “reële vergoeding die de geldverstrekker in rekening brengt vanwege het renteverlies dat hij lijdt…”.

3)    Besluit definitie eigen woning (BLKB2014/1947M van 26 november 2014).
In de wet (art. 3.111, lid 3, Wet IB2001) staat dat een woning in aanbouw ook als eigen woning wordt aangemerkt.
De Hoge Raad concludeerde in 2014 echter dat “een woning in aanbouw” pas als zodanig geldt, wanneer er al sprake is van “een bouwsel”: er moet dus al wel ‘iets’ gebouwd zijn voordat er sprake is van een woning in aanbouw.
Dit was eigenlijk niet de bedoeling van de wetgever. Daarom wordt de definitie van een eigen woning nu uitgebreid. Een stuk grond is al een ‘woning in aanbouw’ in de situatie dat concrete stappen zijn gezet voor het in gang zetten van de bouwkundige werkzaamheden. Voor nieuwbouwwoningen geldt dit vanaf het moment dat de koop-/aanneemovereenkomst is gesloten. In andere situaties wordt gekozen voor het moment dat 6 maanden ligt voorafgaand aan de werkelijke bouw.

Heeft U vragen of advies nodig. Neem contact op.