Huis kopen controleer de waarde.

Huis kopen !;

Door wijzigingen in de Wet Waardering Onroerende Zaken (WOZ)

Is de waarde vanaf nu eenvoudiger te achterhalen.

Stel u gaat een huis kopen. Of u bent geïnteresseerd in het kopen van een huis.

Van de verkopende partij, zijn makelaar of via internet  kent u de vraagprijs en U

overweegt nu een bieding maar welke ? De door de gemeente opgestelde waardering op basis van de wet WOZ

komt niet altijd overeen met de marktwaarde, maar kan toch een goed hulpmiddel zijn.

De Woz waarde was in het verleden moeilijk te achterhalen.

 Maar per 1 oktober 2016 zijn enkele wijzigingen van de Wet WOZ en de Kadasterwet in werking getreden.

De wetswijziging is bedoeld voor de beoogde verruiming van de openbaarheid van de WOZ-waarde.

Woningbezitters kunnen hierdoor in beginsel sinds 1 oktober 2016 via een website de WOZ-waarde van hun huis vergelijken met andere woningen in de buurt.

Nog niet alle gemeenten zijn aangesloten bij het register.

In de loop van 2017 moet iedereen inzage kunnen krijgen in alle WOZ-waarden van woningen.

Klik op  https://www.wozwaardeloket.nl/

De WOZ Waarde wordt gebruikt om tal van heffingen en het eigen woning forfait te bepalen.

Kortom deze waarde is een heel belangrijke grootheid om uw bieding en uw lasten van de diverse overheden te bepalen.