Welke invloed heeft een creditcard op uw leen capaciteit voor een hypotheek.

De invloed van een creditcard op een hypotheek

De meeste mensen weten dat leningen van invloed zijn op de berekening van de maximale hypotheeklast. Wat veel hypotheekaanvragers echter niet weten, is dat ook creditcards in sommige gevallen bij het BKR (Bureau Krediet Registratie) als lening staan geregistreerd en dus invloed hebben op de hoogte van een hypotheek.

Wanneer staan creditcards bij het BKR geregistreerd?

Sinds 1 oktober 2016 staan creditcards met een bestedingslimiet vanaf 250 Euro bij het BKR als lening geregistreerd, maar alleen als de kaarthouder gebruik maakt van de mogelijkheid om het bedrag in meerdere termijnen terug te betalen. Creditcards waarbij de kaarthouder het opgenomen bedrag binnen dertig dagen moet terugbetalen, staan niet geregistreerd en hebben dus geen invloed op het hypotheekbedrag. Als een creditcardbezitter wel gebruik maakt van de kredietfaciliteit, dan zal de bestedingslimiet geregistreerd staan als schuld. Ook als de kaarthouder niet werkelijk gebruik maakt van de mogelijkheid tot gespreid betalen of de maximale bestedingsruimte benut. Dit lijkt op het eerste gezicht eigenaardig. Het zou voor het BKR echter een onmogelijke klus zijn om van alle creditcards de exacte saldo’s bij te houden.

Hoe groot is het effect van creditcards op het hypotheekbedrag?

Bij de berekening van de hypotheeklast zal de hypotheekverstrekker de maximale maandelijkse hypotheeklasten verlagen met 2% van de maandelijkse opnamelimiet van de kredietkaart. Bij een bestedingslimiet van 2500 Euro zal de maandelijkse hypotheeklast dus met 50 Euro worden verlaagd, bij een bestedingslimiet van 5000 Euro met 100 Euro. Een annuïteitenhypotheek van 200.000 Euro met een looptijd van dertig jaar valt bij een bestedingsruimte van 2500 Euro bijna 10.000 Euro lager uit. Bij een bestedingslimiet van 5000 Euro is dat 17.500 Euro. Dat zijn flinke bedragen. Daarom doen hypotheekaanvragers er goed aan om te zoeken naar een alternatief voor hun huidige kredietkaart.

à Meer rekenvoorbeelden

Welke alternatieven zijn er voor creditcards met kredietfaciliteit?

Een hypotheekaanvrager heeft de mogelijkheid om de registratie van de kredietkaart bij het BKR op te heffen. Na aflossing van het openstaande bedrag kan de kaarthouder de huidige kredietkaart opzeggen of de mogelijkheid om in termijnen te betalen uitzetten. Een creditcard is echter bijzonder handig om bij online winkels of in het buitenland te betalen. Eigenlijk kan een consument niet zonder. Een alternatief voor standaardcreditcards zijn prepaidcreditcards. Eigenlijk is dit geen kredietkaart, maar een debitcard. De gebruiker zet zelf een bedrag op de kredietkaart en gaat dus geen schuld aan die van invloed is op de hoogte van een hypotheek. Zo blijven droomhuizen binnen bereik.