Afbouw Hypotheekrente aftrek 2019

Hypotheekrente aftrek ongemoeid Dat is iets van vroeger zeker !

Jaren lang werd door sommige politieke partijen geroepen dat de hypotheekrenteaftrek ongemoeid zou worden gelaten. Echter de afschaffing van deze aftrekpost is mijn inziens inmiddels een kwestie van tijd. Je kunt het onderwerp hypotheekrente aftrek vergelijken met een treinreis die enkele jaren geleden inmiddels is begonnen, niet valt te stoppen maar steeds sneller gaat.

Vorig jaar moest de wet Hillen er aan geloven, ofwel voor die mensen die hun hypotheek hadden afgelost geen bijtelling meer. Nu dus wel, zij het dat men zegt dat de volledige bijtelling een lange tijd zal gaan duren. Vraag is inmiddels dus gerechtvaardigd wanneer sneuvelt deze (lange) termijn.

De volledige aftrek was dus al gesneuveld, alleen gaat het tempo nu dan weer omhoog. dit tempo was sinds 2014,  0,5% punt per jaar en raakte de eigenwoningbezitters die in de hoogste belastingschijf vallen.  Voor huishoudens met een inkomen boven € 68.507 wordt vanaf 2020 de hypotheekrenteaftrek sneller afgebouwd.   Ook wordt het aftrektarief van een aantal andere aftrekposten geleidelijk afgebouwd. Dit staat in het Belastingplan 2019 dat recent door de Tweede Kamer is aangenomen. Een voorstel om de overdrachtsbelasting te verhogen voor mensen met meer woningen haalde het niet.

Het idee om de hypotheekrente verder te versoberen werd al duidelijk bij de presentatie van de nieuwe Rijksbegroting op Prinsjesdag.

Vanaf 2023 zijn de aftrekbare kosten eigen woning nog maximaal aftrekbaar tegen 37,05%. Dat is nu nog 49,5%. Met de opbrengst van de maatregel wil het kabinet het eigenwoningforfait verlagen. Maar gezien de gestegen huizenprijzen vraag ik mij af of dat per saldo toch niet negatief uitvalt. Kortom wat de overheid nu wil, wil men dat ook in de toekomst?.  Kortom regelgeving met de houdbaarheid van ongepasteuriseerde melk. Kan mij heel goed voorstellen dat het vertrouwen zoek raakt.

We zullen maar denken dat bij de huidige lage rente tarieven de geesten rijp zijn voor nog meer beperking. Alleen blijft dit ook zo? Blijft de rente op het huidige nivo ?.

Reden te meer om bij een nieuwe hypotheek de voorkeur te geven aan een wat langere rente vaste periode. En bij lopende hypotheken is te bezien of oversluiten van een hogere naar een lage rente voordelig is. Onderhands ( Dus zonder notaris bij dezelfde geldgever ) of echt helemaal opnieuw.

Hypoheken in de vorm waarbij de schuld in stand blijft maar waarbij via een verzekering of een spaarrekening eigen woning een kapitaal wordt gespaard zijn dus eigenlijk niet meer van deze tijd. Laat staan voor de toekomst.

Hoewel we niet weten wat de toekomst brengt is zitten en afwachten in veel situaties geen goede optie.

En dus, bij twijfel.

Laat uw situatie door een deskundige bekijken.

Maak een afspraak !!!