hypotheekrente kort of lang vast zetten ?

Kies je een lange of een korte hypotheekrente vasteperiode ?

De vraag hoelang de rente moet worden vastgezet bij afsluiten of verlengen van de hypotheek is voor velen een heel moeilijke beslissing. Wat welk risico kunt u en bent u bereid om te lopen. Verder speelt er nogf een argument als de marges krap zijn, kun je soms niet eens een lange rentevaste periode kiezen. Simpelweg omdat dan de hoogte van de maximale verstrekking in het geding kan komen.
Stel dat dat laatste niet speelt ;

1, Hoe logisch is dan een lange vaste hypotheekrente ?

Een rentevaste periode van 1o jaren is voordeliger dan een termijn van 20 of 30 jaar. Wie kiest voor zekerheid kiest voor een lange rete vaste periode dat is logisch. Maar als dat kiest dan is het kiezen voor een bank die zijn rente automatisch verlaagd naarmate er meer is afgelost. Met andere woorden, een bank rekent een opslag voor het risico dat men loopt. Het risico dat de hypotheek niet volledig kan worden terug betaald uit de opbrengst van de woning bij gedwongen verkoop. Naar mate u meer aflost wordt dit risico kleiner en dus zou ook de rente moeten dalen. Niet iedere geldgever is heir van overtuigd.

2. Is er een renterisico ?

JA, een consument ( Hypotheekgever dus) lopt een risico als de rente vaste periode korter is dan de looptijd van de hypotheek (krediet). De vraag is bent u bereid dit risico te lopen. ( risicotolerantie en bereidheid ). Is het antwoord NEEN, dan past een rentevaste periode die gelijk is aan de renteduur.

3. Hoe groot is dat risico dan ?

Wat gebeurt er na 10 jaren, indien de rente stijgt van 2 % naar 3 % of 4 % Stel Hoofdsom van € 200000,= Rente 2 %
Aflossingsvrij Maandlast (maand 1 ) € 333,33 – maand 121 ( 3 % ) € 500,= maand 121 (4%) € 666,=
Annuteit Maandlast (maand 1 ) € 500,00 – maand 121 ( 3 % ) € 810,42 ,= maand 121 (4%) € 885,51,=

4. Andere overweging

De keuze voor een lange rente vaste periode wordt ingegeven voor een stijging na ommekomst van de eerste rente vaste periode. De overweging zou ook kunnen zijn om het verschil tussen de maandlast bij een korte rente vaste perode en een lange aan te wenden voor aflossing. Dan wordt de hypotheek ook lager en doet en rente stijging minder pijn !!

5. Zijn er nadelen aan een lange rente vaste periode ?

Ja zeker wel, De meeste mensen maken een lange rente vaste periode niet vol. Men verhuist of sluit tussentijds over of lost extra af op de hypotheek. Kiest u dus voor en lange rente vaste periode Dan is de vraag relevant of u hat saldo van de huidige lening mee zou kunnen verhuizen indien de rente zou zijn gestegen.

Maar extra aflossen zoals eerder betoogd is misschien helemaal niet zo’n gekke !!!