Over renteaftrek bij samenwoners en gehuwden onder voorwaarden.

(Financieel) Nieuws voor samenwoners of gehuwden onder uitsluiting
Van een huwelijkse gemeenschap.

Onze overheid maakt de rente aftrek er niet eenvoudiger op. Maar om de zaak wat moeilijker te maken dan deze al was kwam (voormalig) staatsecretaris Wiebes met een brief waarin hij zijn visie gaf over de aftrek.

Het kwam er in beginsel op neer dat als 1 van de partners na verkoop een eigenwoning reserve had opgebouwd hij deze pro rata aan de eigendomsverhouding in mindering moest worden gebracht op het eigen aandeel in de eigen woning schuld.

Een mondvol en voor de doorsnee belasting betaler niet uit te komen.

Hier kwam een variant op,

Het goedkeurend besluit.

Dit besluit is overigens alleen van toepassing als er een woning wordt gekocht in de verhouding 50 / 50.  Partners komen overeen dat dat zij een opgebouwde eigen woning reserve zullen delen, maar ook bijvoorbeeld een aflossingsvrij krediet dat door 1 van de partners al voor 2013 had afgesloten. ( Als onderdeel van een eigen woningschuld box 1 ) . Hier kan later bijvoorbeeld wanneer men uit elkaar gaat niet op worden terug gekomen. (Zo van eens gegeven blijft gegeven )
Ook deze variant maakt het niet eenvoudiger, maar er is nog meer.

De interne draagplicht overeenkomst

Deze optie staat echter alleen open voor ;

1, Samenwoners,
2, Bij huwelijk of geregistreerd partnerschap onder voorwaarden. ( waarbij de woning bijvoorbeeld m50 / 50 is aangekocht maar niet in de huwelijkse voorwaarden valt,
3, Bij een huwelijk of geregistreerd partnerschap onder voorwaarden, waarbij de woning in een andere dan 50 / 50 is aangekocht

In zo’n interne draagplichtovereenkomst leggen partners vast welke partner draagplichtig is voor welk deel van de schuld. Hier wordt vastgelegd wie van de 2 financieel draagplichtig is voor welk leningdeel.

Belangrijk voordeel is dat partijen individueel hun eigenwoning reserve behouden, hun aflossingsstand en termijn van rente aftrek. ( Voor zolang deze nog bestaat )

Let op deze draagplicht is alleen voor fiscale doeleinden, het zegt niets over de hoofdelijke aansprakelijkheid voor de gehele schuld t.o.v. de geldgever. ( Dit staat er dus buiten)
Met andere woorden het is meer dan ooit nodig om goede afspraken te maken en deze op papier te zetten. Het is niet zo dat de belastingdienst er om vraagt, maar zij kunnen er om vragen.

Ga dus bij het doen van aangifte niet klakkeloos uit van datgene wat de fiscus vooraf heeft ingevuld ook goed is.

Ben je dus samenwonend, of gehuwd buiten gemeenschap van goederen en heb je een eigen woning bepaal bepaal dan of je kiest

voor het goedkeurend besluit, de visie van dhr Wiebes of de interne draagplicht overeenkomst en leg dit goed vast.

Iets eenvoudigs moeilijk maken, we zijn er sterk in.