BKR Inschrijving wat nu ?

BKR Inschrijving en nu ?

Het aantal registraties in het BKR register is toegenomen. Dit komt voornamenlijk doordat meer feiten worden geregistreerd.

Zo is het aanschaffen van een telefoon ( zogenaamd gratis ) via een abonnement nu een reden voor registratie.

1,Een telefoon met een waarde vanaf € 250,= zorgt al voor een registratie.

2,Net als een lening van 1 maand of langer of simpelweg een mogelijkheid om “rood” te staan op een betaalrekening bij de bank.

3,Ook een particuliere autolease ( tegen 65% ) van de totale lease som wordt geregistreerd.

Wellicht denkt u dat zo’n inschrijving niet zo veel impact heeft, maar dat is een verkeerde gedachte.

Om een voorbeeld te geven, stel dat er een inkomen is van € 40.000,= daar hoort hypotheekrente van 2% een woonquote 19,5.
(19,5% van 40000 ) / 12 = 650,=
Een telefoon van 900,= geeft een beperking van 2% = 18,=
2 % hypotheekrente / jaar geeft een maand annuiteit van 270,54
Dat betekend dat een aanvankelijke hypotheek van 175851 wordt terug gebracht naar 170981,=
Met andere woorden dat “gratis” telefoon toestel beperkt uw leen megelijkheden in dit voorbeeld met met € 5000,=.

Tot zover een BKR inschrijving die op zich tegenwoordig heel gewoon is.

Maar wat nu als er iets fout gegaan is.
Stel U heeft een A1 of A2 codering. wat nu ?

Eigenlijk is het heel verstandig om voordat u naar een koophuis gaatkijken om uw BKR staus te bekijken. Dat kan heel eenvoudig via https://www.bkr.nl/inloggen/ en heeft u daar inschrijvingen of coderigen staan probeer daar dan vanaf te komen. Dit is kosteloos maar duurt ongeveer 28 dagen voordat u dit op papier ontvangt.
Heeft U inmiddels een bieding gedaan en is deze geaccepteerd houdt dan uw termijn van ontbindende voorwaarden sterk in de gaten.

Stel dat een geldgever ( bank / verzekeraar ) weigert U afwijst om deze reden. Een BKR Codering dus.

Wanneer u van mening bent dat deze codering onterecht is, neem dan contact op met de kredietverstrekker die deze registratie heeft geregistreerd. Het BKR zelf doet hier niets aan. Deze is simpelweg lijdelijk, volgt instructies van de kredietverstrekker.

Als een kredietverstrekker dit weigerde dan was er in het verleden een redden aan.

Kortom men nam dan aan dat de betalingsmoraal niet erg hoog was. Vervolgens werd de afwijzing onherroepelijk.

Elders een rente aanbod aanvragen was meestal tijdverlies. Men deed dit hooguit om 2 afwijzingen te hebben en de koopovereenkomst te ontbinden.

Sinds 22 augustus heeft het BKR een handreiking belangenafweging gepubliceerd. ( Dit wellicht mede aan de hand van enkele gerechtelijke uitspraken.).

Heb je een negatieve codering dan kun je het Centraal Krediet Registratiesysteem ( CKI) verzoeken om ( gedeeltelijke ) verwijdering van gegevens uit dit systeem.
De kredietverstrtekker maakt dan in verband met individuele omstandigheden een nieuwe belangen overweging. Met beoordeeld of de registratie nog proportioneel is. Het individueel belang moet dan worden afgewogen tege het belang vand e krediet verekker en het algemeen belang.
Het proportionaliteitsbeginsel vormt een belangrijk onderdeel van de afweging. Dit beginsel is opgenomen oin de AVG ( Algemene verordeing Gegevensverwerking), Kortom een inbreuk op de belangen van de consument mag niet onevenredig in verhouding staan met het doel van de gegevensverwerking. ( de registratie dus).
Er zijn 3 invalashoeken voor de beoordeling ;

1, Validiteit individuele bijzondere omstandigheden
2, De impact voor u als consument
3, Het algemeen belang van de registratie

Bent u het vervolgens niet eens met de uitkomst van de belangenafweging dan kunt u de beoordeling nog voorleggen aan de onafhankelijke geschillencommissie of de rechter.