Direct afspraak maken? Bel 0180-621919

Het wordt weer tijd voor de  Aangifte inkomsten belasting 2018

Het lijkt zo simpel wordt er wel is gezegd want de overheid vult alles vooraf toch in.

Dat is wel zo, maar toch blijft u zelf verantwoordelijk en kunnen er best zaken zijn die net even anders zijn dan gedacht.

U kunt als particulier hiervoor ook bij ons terecht.
1 van de aspecten die niet op de voor ingevulde aangifte staat is middeling.

Heeft u bijvoorbeeld sterk wisselende inkomens uit werk en woning ?

Dan is er een grote kans dat u per saldo meer belasting betaald dan wanneer dit inkomen gelijkmatig verdeeld over meerdere jaren.

Kortom wellicht kunt u dan in aanmerking komen voor een middelingsregeling. Dit is vaak aan de orden bij ontslagvergoedingen.

Het is dus belangrijk om uw aangiften en (definitieve ) aanslagen zorgvuldig te bewaren.

Bij middeling berekent u het gemiddeld inkomen in BOX 1, en dan !!!

De middelingsregeling geldt alleen voor inkomen in box 1 (belastbaar inkomen uit werk en woning).

• U kunt alleen middelen over een periode van 3 aaneengesloten hele kalenderjaren (het ‘middelingstijdvak’).
• U hebt over het hele middelingstijdvak belasting betaald in Nederland.
• Het middelingstijdvak heeft geen overlap met een ander middelingstijdvak.
• U moet uw verzoek om middeling doen binnen 36 maanden nadat alle aanslagen van de jaren die tot uw middelingstijdvak horen, onherroepelijk vaststaan. Een aanslag is onherroepelijk als de termijn van 6 weken voor bezwaar, beroep, hoger beroep of cassatie is verstreken.
• U stuurt uw berekening van de middelingsteruggaaf mee met uw schriftelijke verzoek om middeling.
• Hebt u in een kalenderjaar negatief inkomen uit werk en woning? Dan gaan wij er voor onze berekening vanuit dat uw inkomen uit werk en woning € 0 is.

Maar Let op!

• De eerste € 545 van het verschil tussen de verschuldigde en de herrekende belasting krijgt u niet terug.
• Hebt u in 1 van de jaren van het middelingstijdvak de AOW-leeftijd bereikt? Dan moet u een een aanpassing berekenen, voordat u uw teruggaaf berekent.

Dan zijn er nog andere belangrijke zaken ;

Bijvoorbeeld de verhoging van de belastingvrije voet in BOX 3 deze is verhoogt naar € 30.000,= per belasting plichtige.

Voor fiscaal partnerts dus het dubbele. De berekening voor het fictieve rendement is gewijzigd.

Men beweert dat de nieuwe rendementsregels rechtvaardiger zijn. (?)

Verder is er een wijziging in het huwelijks vermogensrecht, men huwt nu niet meer automatisch in gemeenschap van goederen en schulden. Maar er is een beperkte gemeenschap van goederen en schulden. En ook dit kan een consequentie hebben voor de aangifte.

Beperking hypotheek rente aftrek,

Dan hebt u voor die lening recht op maximaal 30 jaar hypotheekrenteaftrek, omdat na 30 jaar de lening afgelost moet zijn. Deze termijn gaat in op het moment van afsluiten van uw hypotheek of lening.
U moet dan aan deze 2 voorwaarden voldoen:
• U gebruikt de hypotheek of lening voor het kopen van een eigen woning of voor het verbouwen of onderhouden daarvan. Of voor de afkoop van het recht van erfpacht.
• U moet de hypotheek of lening minimaal annuïtair of lineair aflossen in 30 jaar. Dit betekent dat u elk jaar een bepaald bedrag aflost. Dit bedrag moet u vooraf met uw bank of andere geldverstrekker afspreken. Het bedrag dat u moet aflossen, staat in uw hypotheek- of leenovereenkomst.

Ook al is de rente aftrekbaar, het percentage wordt versneld afgebouwd.

 

Met andere woorden het is zo ie zo verstandig om uw financiele situatie in combinatie regelmatig te laten bekijken.

wijzigingen in de gezinssituatie, de jaarlijkse aangifte en tal van andere redenen kunnen aanleiding zijn voor aanpassen.

Aanpassen van uw hypotheek, verzekeringen etcetera.

JA dat kost geld maar het kan ook wat opleveren.