Geinteresseerd in het kopen van appartement – Lees dit eerst

Hoeveel geld heeft de Vereniging van Eigenaren in kas ?

Een eigenaar van een appartement is van rechtswege lid van een vereniging van eigenaren. Zo’n vereniging heeft geld in kas, de hoeveelheid is onderdeel van strengere regelgeving  geworden. Sinds vorig jaar heeft onze overheid de wetgeving aangepast als het gaat om de financiele reserves van een vereniging van eigenaren.  Onvoldoende in kas hebben ( < 05% Herbouwwaarde ) kan nogal wat gevolgen hebben. Gevolgen voor de financierbaarheid van een separaat appartement want geldgevers gaan er ook strenger op toezien de VVE dus voldoende spaart en in kas heeft. Kortom dat heeft weer gevolgen voor de bijdrage aan de VVE, financierbaarheid en dus de prijs.

Ook taxateurs moeten de reserves laten meewegen in hun waardering.

Wanneer u dus een appartement wil gaan kopen is het heel belangrijk om kennis te nemen van de financiele stukken en de notulen van de VVE Vergaderingen .

Meer lezen klik hier