Hypotheekrente en financiering nieuwbouwwoning

nieuwbouwhuisDe hypotheekrente is al extreem laag, maar voor een nieuwbouwhuis is deze vaak nog net even iets lager.

Financieren nieuwbouwwoning

Als je een nieuwbouwwoning koopt sluit je op basis van een koop/aanneemovereenkomst een hypotheek. De financiering gaat over de totale koopsom, de grond, het huis, het meer en minder werk. Zodra de overdracht bij de notaris heeft plaats gevonden, wordt eerst de gornd vanuit de hypotheek ( of de eigen inbreng ) betaald. Het resterende bedrag van de hypotheek wordt op een bouwdepot geplaatst. Vanuit dit bouwdepot wordt de bouw in termijnen betaald afhankelijk van de vorderingen van de bouw.

Betalen uit bouwdepot,

vanuit het depot worden de facturen betaald die de aannemer aan u verstuurd. De bedragen zijn vooraf in de aanneemovereenkomst bepaald. Bewaar de nota’s, dat is zo ie zo belangrijk ook voor de belasting.

Rente over het bouwdepot

Over het geld dat op het bouwdepot staat ontvang je rente, maar je betaald ook rente. Vaak is de rente die ontvangt net iets lager dan de rente die je moet betalen. Het bouwdepot mag minstens 2 jaar bestaan.

Bouwrente is fiscaal aftrekbaar.

Al je met het geld vanuit het bouwdepot een nieuwe eigen woning betaald ( dus geen vakantiewoning) dan is die rente aftrekbaar, je moet deze uiteindelijk wel salderen met de ontvangen rente. Naar mate de bouw vordert nemen de lasten toe, het bedrag dat in het bouwdepot zit daalt en dus nemen de lasten toe.

Renteverlies tijdens de bouw

Heeft de aannemer de grond al gekocht en is hij al begonnen met de bouw dan is er ook al rente verschuldigd over de voorgaande periode. Deze rente is niet aftrekbaar. Je kunt renteverlies binnen bepaalde normen mee financieren, als je daar tenminste de financiele ruimte voor hebt. Het meest gunstige om de rente gewoon zelf te betalen tijdens de bouw. Maar daar moet je natuurlijk de mogelijkheid voor hebben.

Dubbele woonlasten

Houd er rekening mee dat je gedurende de bouw ook te maken krijgt met dubbele woonlasten. De huur van de huidige woning of de lasten van de huidige koopwoning lopen gewoon door. De bank wil wel het bewijs zien dat je die kosten ook daadwerkelijk kunt betalen.

Extra kosten nieuwbouwhuis kopen

Wanneer je een nieuwbouwwoning gaat kopen ,krijg je met andere kosten te maken dan bij een bestaande woning. De bijkomende kosten bij een nieuwbouwwoning zijn:

 • Btw (21 procent van de aankoopsom) ( geen overdrachtsbelasting)
 • Notariskosten voor de transportakte (meestal bij de prijs inbegrepen)
 • Notariskosten voor de hypotheek zijn voor uw eigen rekening
 • Kosten voor bankgarantie
 • Bouwrente, als de woning nog niet is opgeleverd
 • Bouwrente van voor de koopovereenkomst is niet aftrekbaar
 • Kosten overbruggingskrediet

Algemene bijkomende kosten huis kopen

Ongeacht of je een bestaande of een nieuwbouw woning koopt, krijg je te maken met een aantal algemene kosten. Deze hangen samen met de financiering van de woning. Dit zijn bijkomende kosten die bij de hypotheek horen. Je kunt hierbij denken aan:

 • Afsluitkosten
 • Advieskosten
 • Premie voor Nationale Hypotheek Garantie
 • Taxatiekosten
 • Rente en kosten van een eventueel overbruggingskrediet
 • Bereidstellingsprovisie ( kosten service provider )

Bijkomende kosten huis – Overige kosten

Naast al deze kosten kun je ook te maken krijgen met bijkomende kosten, omdat je bijvoorbeeld nog zaken aan de woning wilt opknappen of verbouwen. In sommige gevallen is het mogelijk de kosten van een verbouwing mee te financieren in de hypotheek door middel van een bouwdepot.

Als je bij de hypotheekverstrekker aangeeft dat je hiervan gebruik wilt maken, zal hij voor de bepaling van de maximale hypotheek niet uitgaan van de huidige woningwaarde maar van de verwachte waarde na de verbouwing. Hiervoor wordt een taxatie uitgevoerd.

Tot slot krijg je bij het kopen van een huis natuurlijk ook te maken met verhuiskosten en kosten voor de inrichting van de woning, zoals de aanschaf van een keuken. Deze kun je meestal niet meefinancieren in de hypotheek. Het is dus verstandig voor deze kosten wat spaargeld achter de hand te hebben. Is het spaargeld niet toereikend, dan kun je overwegen een persoonlijke lening af te sluiten om deze kosten mee te financieren.

Let op: Bijkomende kosten voor de aankoop van de woning meefinancieren kan slechts tot een bepaald bedrag. Je mag in 2016 namelijk maximaal 102 procent van de woningwaarde lenen. Dit wordt tot 2018 afgebouwd naar 100 procent. Globaal bedragen de bijkomende kosten minimaal vijf procent van de koopsom. Hierdoor kun je deze dus in de toekomst niet meer meefinancieren. Er is dus simpelweg meer eigen geld nodig, en dat neemt alleen maar toe. (bij de huidige regelgeving)

nieuwbouwrentes-20160706-liniaeirnieuwbouwrente-20160708-liniaeir