Betere bescherming huizenkopers.

 Consumenten die een huis willen kopen worden beter beschermd met de invoering van nieuwe hypotheekregels.

Zo moeten banken en andere hypotheekverstrekkers consumenten die een hypotheek willen een informatieblad geven dat er overal in de EU hetzelfde uitziet. Verder moeten hypotheekverstrekkers het jaarlijkse kostenpercentage bij de hypotheek melden.

hypotheek

Nieuwe regels

Met de nieuwe hypotheekregels kunnen consumenten verschillende (ook buitenlandse) hypotheken beter vergelijken. De offerte onder voorwaarden verdwijnt. Als een hypotheekverstrekker na het verstrekken van het informatieblad (ESIS) een aanbod doet, is dat definitief en bindend. Het kan alleen nog in het voordeel van de consument worden gewijzigd. Die heeft veertien dagen bedenktijd bij het aanbod.

Vervroegd aflossen

Een bank mag nog steeds een vergoeding eisen voor het vervroegd aflossen van de hypotheek, maar die vergoeding mag niet hoger zijn dan het financiële nadeel dat de bank ondervindt door de vervroegde aflossing. Het gaat dan meestal om gemiste rentebetalingen; winstderving mag niet worden meegerekend.

Modelmatige taxatie

Ook wordt de modelmatige taxatie van de waarde van een huis vaker mogelijk. Een huizenkoper is dan waarschijnlijk minder kosten kwijt voor taxatie. De modelmatige taxatie houdt in dat bij het sluiten van de hypotheek de waarde van de woning wordt gebaseerd op de WOZ-waarde of een andere betrouwbare modelmatige taxatie. Enige voorwaarde hierbij is dat de hoogte van de hypotheek niet meer is dan 90% van de op die manier vastgestelde waarde van de woning.

Europese hypotheekrichtlijn

Met de nieuwe hypotheekregels zet Nederland een in 2014 aangenomen Europese hypothekenrichtlijn om in eigen wetgeving. De richtlijn moet leiden tot een hoog en gelijkwaardig niveau van consumentenbescherming in de EU en tot een goed functionerende interne markt voor hypotheken met meer onderlinge concurrentie.

Instemming

De Tweede en Eerste Kamer stemden op respectievelijk 8 en 22 maart in met de voorstellen van minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën en minister Ard van der Steur van Veiligheid en Justitie. De nieuwe hypotheekregels zijn sinds vorige week van kracht.

Nieuwe werkgeversverklaring

Nieuwe werkgeversverklaring
Het WEW heeft op 12 juli 2016 een nieuwe model-werkgeversverklaring gepubliceerd. Dit nieuwe model is een interactieve pdf en kan digitaal worden ingevuld en aangeleverd. Het idee hierachter is dat de doorlooptijd verkort wordt, omdat het eenvoudiger wordt de model-werkgeversverklaring in te vullen. Zo heeft de klant uiteindelijk sneller zekerheid over acceptatie van zijn aanvraag voor een hypothecair krediet met NHG.

Bovendien heeft het digitale formulier enkele verplichte velden, waardoor de werkgever die het formulier invult, minder snel kan vergeten bepaalde noodzakelijke informatie te verstrekken. Het formulier moet nog wel ondertekend worden door de werkgever. Het maakt WEW niet uit met welke kleur pen dit gebeurt of in welk handschrift. Met de invoering van dit nieuwe model, is het niet langer verplicht een firmastempel te plaatsen.

Overigens stelt NHG dat de model-werkgeversverklaring leidend is qua inhoud en vorm, maar dat werkgever en geldverstrekker zelf ook een (digitaal) model overeen mogen komen, zolang het aan de eisen van het NHG-model.

Nieuwe werkgeversverklaring