Actualiteiten bij afsluiten hypotheek

Als u een huis koopt, moet u daarvoor vaak een hypotheek afsluiten.

Een hypotheek is een lening die u gebruikt om een huis te kopen. Het huis is daarbij het onderpand van de lening. Er zijn verschillende soorten hypotheken. Welke vorm het beste bij u past, hangt af van de manier waarop u de lening wilt aflossen.

Maximale hoogte hypotheek

Er zijn verschillende soorten hypotheken. U kunt in 2016 een hypotheek afsluiten tot 102% van de waarde van uw koophuis. Dit heet de Loan-to-Value. Loan-to-Value is de verhouding tussen de hoogte van de lening en de waarde van het huis.

Klik hier wanneer u nu een indruk zou willen hebben van het bedrag dat u maximaal zou kunnen lenen op basis van uw inkomen.

 In 2017 wordt de maximale Loan-to-Value 101% van de waarde van de woning. In 2018 wordt de Loan-to-Value 100%. U kunt dan geen hogere hypotheek meer krijgen dan de waarde van het koophuis.

Hogere lening mogelijk bij energiebesparende maatregelen

Een hogere hypotheek blijft wel mogelijk als u energiebesparende maatregelen wilt meefinancieren. Zoals dakisolatie, energiezuinige kozijnen en deuren en zonneboilers. Het hypotheekbedrag dat eigenaren van een ‘nul op de meter’-woning extra kunnen lenen in 2016 is € 27.000. Nul-op-de-meter betekent dat de energiemeter aan het einde van het jaar op nul staat. Er wordt dus niet meer energie verbruikt dan opgewekt.

Hogere hypotheek voor tweeverdieners

Sinds 1 januari 2016 krijgen tweeverdieners de mogelijkheid om iets meer geld te lenen voor de aankoop van een huis. Bij tweeverdieners mag het tweede inkomen voor de helft meetellen in plaats van voor eenderde bij het vaststellen van het maximale hypotheekbedrag.

Nationale Hypotheek Garantie

Kunt u door onvoorziene omstandigheden uw hypotheek niet meer betalen? Als u een Nationale Hypotheek Garantie (NHG) afsluit, heeft u minder kans op:

  • restschuld (de eventuele schuld die overblijft als u uw huis verkoopt);
  • gedwongen verkoop van uw huis.

De NHG is een garantie op hypotheken tot € 245.000. U kunt deze garantie samen met uw hypotheek afsluiten.

De kostengrens van € 245.000 geldt tot 1 januari 2017. De kostengrens wordt vanaf 2017 jaarlijks op 1 januari gekoppeld aan de gemiddelde huizenprijs. Het Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW) zal uiterlijk 1 november 2016 de nieuwe kostengrens per 2017 bekendmaken. Meer informatie vindt u op de website van de NHG.

Restschulden meefinancieren onder Nationale Hypotheek Garantie

Wilt u verhuizen, maar verwacht u uw woning met verlies te verkopen? Dan is het soms mogelijk uw restschuld mee te financieren in een nieuwe hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie (NHG). Een belangrijke voorwaarde is dat uw oude én uw nieuwe hypotheek onder de NHG vallen. Ook mogen de kosten voor uw nieuwe woning inclusief de restschuld niet hoger zijn dan de NHG-kostengrens van € 245.000. Op de site van de NHG staan alle voorwaarden om restschuld mee te financieren.

Vrijstelling schenkbelasting

Met de vrijstelling van schenkbelasting kunnen ouders in 2016 eenmalig tot € 53.016 belastingvrij schenken aan een kind tussen de 18 en 40 jaar. De ontvanger moet het geld wel gebruiken voor de aankoop of verbouwing van het eigen huis of de aflossing op een hypotheek. Het maximale schenkingsbedrag gaat vanaf 2017 structureel omhoog naar € 100.000. Hierbij maakt het niet uit of de schenking afkomstig is van een ouder of van een willekeurige derde. De voorwaarde dat de ontvanger van een schenking tussen de 18 en 40 jaar oud moet zijn, blijft bestaan.

Hypotheekvoorwaarden starters versoepeld

Het kabinet heeft de hypotheekvoorwaarden versoepeld voor starters die een inkomensstijging verwachten. Bent u een starter en verwacht u binnen enkele maanden of jaren een verhoging van het salaris? Dan kunt u een ruimere hypotheek krijgen.