Energieprijzen, klimaatakkoord, opwarming van de aarde, woonlasten

Het klimaatakkoord gaat ons geld kosten !

U heeft vast en zeker de berichten hierover in de media gelezen.

Hebben we als burgers invloed gehad op wat er is besproken en afgesproken bij het overleg,

ik kan mij niet herinneren dat er iets aan ons is gevraagd. Dus met die inspraak zal het niet zo’n vaart hebben gelopen.

Wel schijnen wij als klein land de wereld te gaan redden. In ieder geval zo is de verwachting gaat het ons geld kosten,

wat kunnen we doen om de schade te beperken ?.

Sommige geldgevers introduceren speciale duurzaamheidshypotheken, met (extra) lage tarieven. Kortom indien u noodzakelijk of niet een verbouwing gaat uitvoeren, denk dan ook aan de duurzaamheidsaspecten in relatie tot

de financiering.

Klik hier om het artikel verder te lezen.