Heb je een spaarhypotheek, of traditioneel leven hypotheek.

Spaarhypotheek verlagen door afkoop van de polis kan zinvol zijn.

Heb je bijvoorbeeld een spaarhypotheek dan is afgesproken dat je over de hoofdsom rente blijft betalen, deze rente is aftrekbaar voor de inkomsten belasting. Het rente percentage wordt dan gebruikt om het kapitaal bij leven te laten groeien zodat tzt er een kapitaal is om de schuld geheel of gedeeltelijk af te lossen.

EIgenlijk werd met deze constructie het hebben van schuld beleend, terwijl aflossen van de hypotheek eigenlijk het belangrijkste zou moeten zijn. Tenslotte is dit ook overeen gekomen in de hypotheekakte. Bij andere hypotheken met een kapitaal bij leven uitkering gebeurt ongeveer hetzelfde met dat verschil dat de opbouw anders is. Maar hoe dan ook heb je een KEW SEW of BEW dan is dit voor u dus van toepassing.

Maar voor een ieder golden wel dezelfde “tijdklemmen”, ofwel de opgebouwde rente ( interest ) was belastingvrij indien afhankelijk van het bedrag, en de premieverhouding, tenminste 15 jaren of 20 jaren was gespaard.

Welnu deze tijdklemmen tijdklemmen voor kapitaalverzekeringen, spaarrekeningen en beleggingsrechten eigen woning komen per 1 april volledig te vervallen. Dat schrijft aldns Staatssecretaris Wiebes (Financiën) aan de Tweede Kamer. Het kan zeker voor mensen met een inkomen dat voor 53% belast wordt interessant zijn om te bekijken of ze niet toevallig voordeliger uit zijn, indien de waarde van de polis wordt aangewend voor aflossing. Om dat vervolgens in plaats van “leven”premie te betalen te gaan aflossen.

Vaak zal dan wel een overlijdens risico verzekering moeten worden afgesloten.

Kortom afkoop van een KEW aflossen op de schuld, en vervolgens de overgebleven schuld liniaeir verder af te lossen kan voordeliger uitpakken. Misschien niet direct op de maandlast maar over het geheel.

Het kan overigens wel zo zijn, dat een geldgever boeterente in rekening brengt voor vervroegde aflossing boven de overeengekomen maxima.

In ieder geval komt het er op neer dat boete vrij afkopen betekend dat u over het interest bestanddeel geen belasting verschuldigd bent. U met de afkoopsom  uw hypotheekschuld verlaagd en dus over een lagere schuld rente moet betalen. Bovendien is de rente nu historisch laag, bij een rente herziening zou de premie dan weer “huizen” hoog worden.

Doe uw voordeel, maar laat het vooraf deskundig bekijken.