Belastingwetgeving anno nu en gisteren

 

 

Onze fiscale wetgeving heeft vaak de houdbaarheid van een pak melk .

Onze huidige maar ook vorige regeringen hadden er een handje van om fiscale wetten op belangrijke onderdelen soms zo vaak en snel achter elkaar te wijzigen dat dit de voorspelbaarheid van de fiscale wetgeving aantast en tot complexe (en nauwelijks bruikbare) wetgeving leidt.

De fiscale behandeling van de eigen woning is daar een goed voorbeeld van. Dit is te lezen in de adviezen van de Afdeling advisering van de Raad van State over het Belastingplan 2019.

Zorgvuldige behandeling

De Raad van State stelt verder dat in de wetsvoorstellen niet of slechts summier aan de orde komt wat al die wijzigingen betekenen voor burgers. Verder is het van alle fiscale wetsvoorstellen de bedoeling om de parlementaire behandeling nog dit jaar af te ronden. ‘Dit doet geen recht aan een zorgvuldige behandeling van de wetsvoorstellen.’

Met als gevolg adhoc reparatie wetgeving.

Wat heeft u er aan als lezer van deze pagina !!!

 

Dat het belangrijkrijk is en in steeds toenemende mate wordt om uw lopende hypotheek tegen het licht te houden.

Een spaarhypotheek was een prachtige constructie, maar dat is het vaak niet meer.

Bel of email voor en afspraak om juist uw hypotheek in relatie tot uw omstandigheden te laten bekijken.